Giải Toán 5: Đáp án bài 1 trang 88 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 88 SGK Toán lớp 5 tiết học tính diện tích hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Đáp án

a, Diện tích hình tam giác là:

8 x 6 : 2 = 24 cm²

b, Diện tích hình tam giác là:

2,3 x 1,2 : 2 = 1.38 dm²

doctailieu.com
Tải về
Back to top