Đáp án bài 2 trang 86 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 86 SGK Toán lớp 5 tiết học hình tam giác

Bài 2: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

bài 2 trang 86 sách giáo khoa Toán 5

Đáp án

- Trong tam giác ABC: AB là đáy, CH là đường cao.

- Trong tam giác DEG: EG là đáy, DK là đường cao.

- Trong tam giác MPQ: PQ là đáy, MN là đường cao.

Nhận xét thêm:

- Mỗi tam giác vuông đều có hai đường cao chính là hai cạnh góc vuông.

- Mỗi tam giác có góc tù sẽ có hai đường cao nằm ngoài tam giác.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    23:22 PM
20/07/2018    23:22 PM
Back to top