Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 3 trang 8 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài 3 trang 8 sách giáo khoa lớp Toán 5 tập 1

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

bài 3 trang 8 sgk Toán 5 tiết học về phân số thập phân

Đáp án bài 3 trang 8 sgk Toán 5

Đó là các phân số: Đáp án bài 3 trang 8 sgk Toán 5 tiết học về phân số thập phân

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 8 SGK toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top