Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 1 trang 8 sgk Toán 5 về phân số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 trong tiết học về phân số thập phân.

Bài 1 (trang 8 SGK Toán 5): Đọc các phân số thập phân:

Giải bài 1 trang 8 sgk Toán 5 về phân số thập phân 1

Lời giải:

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 8 sgk Toán 5 về phân số thập phân để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu