Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 trang 7 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 5

Bài 4:

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quả quýt hơn?

Lời giải bài 4 trang 7 sgk Toán 5

Quy đồng mẫu số:

lời giải bài 4 trang 7 sgk Toán 5 Ôn tập về so sánh hai phân số (tiếp theo)

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.

» Tham khảo thêm: Bài 3 trang 7 sgk Toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top