Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 8 sgk Toán 5 về phân số thập phân

Giải bài 2 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 trong tiết học về phân số thập phân.

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 8 sgk Toán 5 về phân số thập phân
 


 

doctailieu.com
Back to top