Bài 2 trang 99 SGK Toán lớp 5

Tham khảo ngay lời giải và đáp án bài 2 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về tính chu vi hình tròn

Đề bài:

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

Đáp án bài 2 trang 99 Sgk Toán học 5

a) Đường kính hình tròn dài:

15,7 : 3,14 =5 (m)

b) Bán kính hình tròn dài:

18,84 : 6,28 = 3 (dm)

Cách khác: Cũng có thể giải câu b) bằng cách tính như sau:

18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Hoặc 18,84 : (3,14 x 2) = 3 (dm).

»» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 99 SGK Toán lớp 5

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    01:16 AM
24/07/2018    01:16 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top