Đáp án bài 3 trang 99 sgk Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về tính chu vi hình tron

Bài 3: Đường kính của một bánh xe đạp là 0, 65m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Đáp án

a. Chu vi bánh xe đạp là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b. Nếu bánh xe lăn được 10 vòng thì xe đạp đi được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Nếu bánh xe lăn được 100 vòng thì xe đạp đi được:

2,041 x 100 = 204,1 (m)

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    03:16 AM
24/07/2018    03:16 AM
Back to top