Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 76 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về tỉ số phần trăm

Bài 2 Luyện tập : Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm.

b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án bài 2 trang 76 sgk Toán 5

a) Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

18 : 20 = 0,90 = 90%

b) So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

117,5% - 100% = 17,5%

Đáp số:

a) 90%

b) 117,5% và 17,5%

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 76 sgk Toán 5

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top