Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Năm sáng tác:Nửa đầu thế kỉ XVI
Tác giả:Nguyễn Dữ
Hoàn cảnh sáng tác:
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên được viết vào đầu thể kỉ 16, thể hiện tinh thần khẳng khái, cương trực khi đấu tranh chống lại cái ác, đồng thời lên án tội ác của bọn giặc xâm lược phương Bắc - dù đã chết nhưng không từ bỏ ý định xâm lược, vẫn tiếp tục gây hại cho người dân nước Nam.
Dàn ý cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn

Dàn ý cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn

Hướng dẫn lập dàn ý cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn chi tiết và tham khảo một số bài văn mẫu hay trình bày suy nghĩ, cảm nhận của em về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

Dàn ý phân tích nhân vật Ngô Tử Văn

Dàn ý phân tích nhân vật Ngô Tử Văn

[Văn mẫu 10] ĐọcTài Liệu giới thiệu bài hướng dẫn cách làm và mẫu dàn ý phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên để các bạn tham khảo.