Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xuất bản: 18/06/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion vì vậy natri hiđroxit là chất điện li mạnh.

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Natri hiđroxit.

B. Ancol etylic.

C. Axit axetic.

D. Saccarozơ.

Đáp án:

Trong danh sách các chất trên, natri hiđroxit là chất điện li mạnh.

Giải thích

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

VD:  Các axit mạnh ( HCl, H₂SO₄, HNO₃, HI, HBr, HClO₄,….), các bazơ mạnh (KOH, NaOH, Ca(OH)₂ , Ba(OH)₂…) và hầu hết các muối.

Câu hỏi liên quan

1. Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh.

A. H₂SO₄, Cu(NO₃)₂, CaCl₂, H₂S

B. HCl, H₃PO₄, Fe(NO₃)₃, NaOH

C. HNO₃, CH₃COOH, BaCl₂, KOH

D. H₂SO₄, MgCl₂, Al₂(SO₄)₃, Ba(OH)₂

Đáp án: D. H₂SO₄, MgCl₂, Al₂(SO₄)₃, Ba(OH)₂

Giải thích

A sai vì H₂S là chất điện li  yếu

B vì H₃PO₄ là chất điện li yếu

C sai vì CH₃COOH là chất điện li yếu

Đáp án cần chọn là: D

2. Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

Đáp án: B. 4,48

Xem giải thích đáp án câu 2Hòa tan hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây là chất điện li mạnh ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM