Câu hỏi trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Câu hỏi trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 10: Số nguyên tố.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Câu hỏi trang 41 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Câu hỏi trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột ở hình bên

Câu hỏi trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Giải

Ta có 2 là ước nguyên tố nhỏ nhất của 30: 30 : 2 = 15

3 là ước nguyên tố nhỏ nhất của 15: 15 : 3 = 5

5 là ước nguyên tố nhỏ nhất của 5: 5 : 5 = 1

Ta hoàn thiện sơ đồ như sau:

Giải Câu hỏi trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Câu hỏi trang 41 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM