Câu hỏi trang 40 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Câu hỏi trang 40 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3 . 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai?

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 10: Số nguyên tố.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Câu hỏi trang 40 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Câu hỏi trang 40 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi 1: Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3 . 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Trả lời

Vì 4 có 3 ước là: 1, 2, 4 nên 4 là hợp số.

Do đó trong phân tích 60 ra thừa số nguyên tố bạn Việt cho kết quả 60 = 3 . 4. 5 là sai.

Sửa lại kết quả đúng là:

60 = 2 . 2 . 3. 5 = 22.3.5

Câu hỏi 2: Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở hình 2.3

Câu hỏi trang 40 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Trả lời

- Vì 18 = 3 x 6 nên ở [?] đầu tiên từ trên xuống là 6

- Vì 6 = 2 x 3 nên ở [?] cuối cùng là 3

Vậy ta điền vào hình như sau:

Giải Câu hỏi trang 40 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Câu hỏi trang 40 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM