Câu hỏi thảo luận 3 trang 197 sgk Sinh 9

Xuất bản: 13/11/2018 - Cập nhật: 14/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Đáp án câu hỏi thảo luận 3 trang 197 sách giáo khoa sinh hoc 9 giúp các em ôn lại kiến thức về những đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5 nêu lên đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 197 SGK Sinh học 9

Bảng 66.5. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Quần thểQuần xãHệ sinh thái
Khái niệmLà tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.Bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh).
Đặc điểm- Đặc trưng: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi.
- Các mối quan hệ: quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không theo chu kì, thường được điều chỉnh ở mức cân bằng.
- Có tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài.
- Số lượng cá thể luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học.
- Sự thay thế kế tiếp nhau của các quần xã theo thời gian là diễn thế sinh thái.
- Có nhiều mối quan hệ nhưng quan trọng nhất là quan hệ về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
- Dòng năng lượng được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn: sinh vật sản xuất → sinh vật tiêu thụ (bậc 1, 2, 3...) → sinh vật phân giải.

Câu hỏi thảo luận 3 trang 197 sgk sinh 9

-------------

Xem thêm


Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM