Câu hỏi 5 trang 80 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 19/01/2023 - Tác giả:

Câu hỏi 5 trang 80 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Giá trị Δr H của phản ứng sau là bao nhiêu kJ?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 80 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 14: PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ ENTHALPY - Chủ đề 5: Năng lượng hóa học.

Câu hỏi

Giá trị \(Δ_rH{^0_{298}}\) của phản ứng sau là bao nhiêu kJ?

½ CH4(g) + O2(g) →  ½ CO2(g) + H2O(l)

Trả lời

Ở điều kiện chuẩn

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4 sẽ giải phóng một nhiệt lượng là 890,36 kJ

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol CH4 sẽ giải phóng một nhiệt lượng là \(\dfrac{890,36}{2} = 445,18\) kJ

Vậy ½ CH4(g) + O2(g) → ½ CO2(g) + H2O(l)   \(Δ_rH{^0_{298}}\) = - 445,18 kJ

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 80 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM