Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều

Bài 2 trang 114 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Bài 2 trang 114 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Bài 2 trang 114 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Nếu bơm từ từ cho đến hết lượng nước trong xi-lanh vào bong bóng chứa khí hydrogen chloride thì hiện tượng

Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Dựa vào bảng 18.1, hãy cho biết khí hydrogen halide nào sẽ hóa lỏng trước tiên khi nhiệt độ được hạ xuống thấp dần.