Điều kiện đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam

Xuất bản: 15/04/2019 - Tác giả:

Nêu điều kiện lịch sử và chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam hoàn toàn trong hai năm 1975-1976

Trả lời

Điều kiện lịch sử để giải phóng miền Nam

- Sau Hiệp định Pari, nhất là từ cuối năm 1974 đầu 1975 tình hình so sánh lực lượng có lợi cho ta : Ở miền Nam quân Mỹ đã rút về nước ; Ở miền Bắc hòa bình được lập lại, công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế thu được thắng lợi lớn, sự chi viện cho miền Nam tăng lên .

- Chiến thắng đường 14 - Phước Long chứng tỏ quân Ngụy đã suy yếu và bất lực, khả năng can thiệp của Mỹ rất hạn chế . Cách mạng miền Nam đứng trước thời cơ thuận lợi .

Nội dung kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam

- Bộ chính trị trung ương Đảng cuối năm 1974 đầu năm 1975 đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976.

- Bộ chính trị nhấn mạnh, cả năm 1975 là thời cơ, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.

- Cần phải tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

» Tham khảo thêm: Hiệp định Pari năm 1973 và lập lại hòa bình ở Việt Nam

Điều kiện đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam

Soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM