Câu 3 trang 87 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 87 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Vì sao phải có hệ thống điện quốc gia?

Câu hỏi: Vì sao phải có hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Vì hệ thống điện quốc gia giúp:

+ Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.

+ Việc điều hành tập trung, do đó đảm bảo cung cấp, phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu