Câu 2 trang 87 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 87 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Câu hỏi: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu