Câu 2 trang 87 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 87 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Câu hỏi: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 87 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu