Câu 1 trang 87 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 87 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Câu hỏi: Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện , các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu