Sự xuất hiện của Hiệp định Sơ Bộ và Tạm ước Việt – Pháp

Xuất bản ngày 09/04/2019 - Tác giả:

Tại sao lại có Hiệp định Sơ Bộ và Tạm ước Việt – Pháp? Ý nghĩa của việc Đảng ta ký 2 hiệp định này

Trả lời

* Nguyên nhân kí kết Hiệp định Sơ Bộ:

- Đầu năm 1946, Pháp âm mưu đưa quân ra miền bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Ngày 28/2/1946 Pháp ký hiệp ước với Tưởng Hiệp ước Hoa – Pháp.

- Hiệp ước Hoa - Pháp đặt nhân dân ta đứng trước 2 con đường phải lựa chọn : Hoặc cầm súng chiến đấu không cho Pháp đổ bộ lên miền Bắc; hoặc hoà hoãn với Pháp để tránh đối phó cùng lúc nhiều kẻ thù nguy hiểm.

=>Trước tình hình đó, đảng ta quyết định hòa với Pháp để gạt Tưởng. Ngày 6/3/1946, Chính phủ ta kí “Hiệp định Sơ Bộ” với Pháp.

* Nguyên nhân Tạm ước Việt – Pháp được kí kết:

- Sau khi kí Hiệp định Sơ Bộ, thực dân Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam bộ, lập chính phủ Nam kỳ tự trị, âm mưu tác Nam bộ ra khỏi Việt Nam Nhân dân ta nổi dậy đấu tranh khắp nơi.

- Quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

=> Trước tình hình đó, đảng ta ta quyết định nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tê, văn hóa. Ngày 14/9/1946, Chính phủ ta kí “Tạm ước Việt – Pháp ” với Pháp.

* Ý nghĩa khi kí kết hiệp định và tạm ước này giúp:

- Ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

- Giúp ta loại bớt một kẻ thù là 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc .

- Tạo cho ta thời gian hòa bình quí báu để chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến đánh Pháp lâu dài.

- Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

» Tham khảo thêm: Sau CMT8 nước ta ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Sự xuất hiện của Hiệp định Sơ Bộ và Tạm ước Việt – Pháp

Soạn sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM