Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Cảnh ngày xuân

9

Hướng dẫn làm cảnh ngày xuân

Kể lại đoạn trích Cảnh ngày xuân bằng văn xuôi

[Văn mẫu 9] Em hãy kể lại đoạn trích Cảnh ngày xuân bằng văn xuôi để miêu tả bức tranh thiên nhiên tuyệt tác trong tiết thanh minh của đất trời

Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong Cảnh ngày xuân

[Văn mẫu 9] Tuyển tập văn mẫu hay đề tài phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong đoạn trích Cảnh ngày xuân (Nguyễn Du)

Dàn ý phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong Cảnh ngày xuân

[Văn mẫu 9] Lập dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong đoạn trích Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du.

Dàn ý cảm nhận 6 câu thơ cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn nêu cảm nhận về 6 câu thơ cuối bài Cảnh ngày xuân (trích trong Truyện Kiều) của Nguyễn Du.

Cảm nhận về 6 câu thơ cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân

[Văn mẫu 9] Tuyển chọn những bài văn hay cảm nhận về 6 câu thơ cuối bài Cảnh ngày xuân, trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Dàn ý cảm nhận 4 câu thơ đầu đoạn trích Cảnh ngày xuân

Lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích cảm nhận về 4 câu đầu bài thơ Cảnh ngày xuân trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Cảm nhận về 4 câu thơ đầu đoạn trích Cảnh ngày xuân

[Văn mẫu 9] Tuyển chọn văn mẫu hay phân tích và cảm nhận về 4 câu thơ đầu bài Cảnh ngày xuân trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

[Văn mẫu 9] Lập dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích nội dung đoạn trích Cảnh ngày xuân trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Hướng dẫn phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân, lập dàn ý kèm một số bài văn hay phân tích đoạn thơ Cảnh ngày xuân trích trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Dàn ý cảm nhận bức tranh mùa xuân trong Cảnh ngày xuân

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý đề văn phân tích, cảm nhận về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong trích đoạn Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều - Nguyễn Du).
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu