Bài 8 trang 40 SGK toán đại số lớp 8 tập 1

Đọc tài liệu gửi tới các em học sinh lời giải và đáp án bài 8 trang 40 SGK toán lớp 8 tập 1 phần đại số.

Đề bài

Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như hình sau:

đề bài 8 trang 40

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Đáp án bài 8 trang 40 sgk Toán 8

đáp án bài 8 trang 40

Đúng vì đã chia cả tử và mẫu của vế trái cho 3y.

b) Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1).

Nhưng tử của của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì y không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái.

d) Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1).

đáp án bài 8 trang 40

» Xem thêm: Đáp án bài 7 trang 39 sgk Toán 8

doctailieu.com
Back to top