Bài 8 trang 40 SGK toán đại số lớp 8 tập 1

Đọc tài liệu gửi tới các em học sinh lời giải và đáp án bài 8 trang 40 SGK toán lớp 8 tập 1 phần đại số.

Đề bài

Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như hình sau:

đề bài 8 trang 40

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Đáp án bài 8 trang 40 sgk Toán 8

đáp án bài 8 trang 40

Đúng vì đã chia cả tử và mẫu của vế trái cho 3y.

b) Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1).

Nhưng tử của của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì y không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái.

d) Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1).

đáp án bài 8 trang 40

» Xem thêm: Đáp án bài 7 trang 39 sgk Toán 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 40 SGK toán đại số lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu