Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Phân tích hai khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Phân tích hai khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

[Văn mẫu 9] Phân tích đoạn thơ trích trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính (từ Không có kính không phải vì xe không có kính đến Như sa, như ùa vào buồng lái) để thấy được hiện thực trần trụi của những chiếc xe dùng để chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh trống Mĩ

Chất thơ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính

Chất thơ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính

[Văn mẫu 9] Chất thơ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính là chất thơ của hiện thực hóa chiến tranh. Chất thơ trẻ trung, lạc quan pha chút cái ngông của tuổi trẻ nhưng vẫn không giấu đươc khát vọng hòa bình