Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán - Đề số 5

Phiếu bài tập nghỉ dịch corona lớp 5 môn Toán đề số 5 giúp các em học sinh ôn tập và nẵm vững các kiến thức môn Toán 5 đã học trong học kỳ 1

Phiếu bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán đề số 5 gồm 10 bài tập được biên soạn dựa theo chương trình học môn Toán lớp 5 học kỳ 1. Các phụ huynh có thể tải và in ra để các em học sinh ôn tập kiến thức tại nhà.

Phiếu bài tập nghỉ dịch môn Toán lớp 5 số 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Biết \(79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002\). Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

A. \(6\)
B. \(60\)
C. \(0,06\)
D. \(0,60\)

2. Số nào bé nhất trong bốn số \(0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359\) ?

A. \(0,395\)
B. \(0,3\)
C. \(0,48\)
D. \(0,359\)

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác có diện tích là 7,2dm2, chiều cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác có diện tích là 40cm2, độ dài đáy là 10cm. Chiều cao của hình tam giác đó là …………………… cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) \(3,6 + 12 = 4,8\)

b) \(3,6 + 12 = 15,6\)

c) \(40 – 3,2 = 36,8\)

d) \(40 – 3,2 = 0,8\)

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) \(5,734 + 77,09\)    b) \(47,7 – 38,19\)    c) \(19,5 \times 3,04\)    d) \(21,924 : 2,7\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) \(4,25\) tạ = ………… tạ ………… kg    b) \(10,05dm^2 =\) ………… \(dm^2\) ………… \(mm^2\)

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán (Đề số 5) - Hình 1

a) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.
b) Hình bên có tất cả …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(0,2 \times 7,97 \times 5\)    b) \(2,4 \times 0,25 \times 40    \)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8. Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau một tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền lãi ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Bài 9. Một vườn cây có tất cả là 120 cây cam và bưởi. Số cây bưởi bằng 2/3 số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi, bao nhiêu cây cam ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10.  Một hình vuông có chu vi 10dm và có diện tích bằng diện tích của một hình tam giác có chiều cao 5dm. Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM