Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán - Đề số 3

Xuất bản: 11/03/2020 - Tác giả:

Tải và in phiếu bài tập nghỉ dịch corona lớp 5 môn Toán đề số 3 để giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện tại nhà các kiến thức đã học.

Phiếu bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán đề số 3 gồm 10 bài tập được biên soạn bám sát theo chương trình học môn Toán lớp 5 học kì 1. Các bài tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học trên lớp.

Phiếu bài tập nghỉ dịch môn Toán lớp 5 số 3

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân \(0,725\) được viết thành tỉ số phần trăm là :

A. \(0,725%\)%

B. \(7,25\)%

C. \(72,5% \)%

D. \(725%\)%

2. Số thập phân 4,5 bằng số nào dưới đây ?

A. \(4,500\)

B. \(4,05\)

C. \(4,050\)

D. \(4,005\)

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tròn có chu vi \(16,328cm\). Đường kính của hình tròn đó là …………………… cm.

b) Một hình tròn có chu vi \(254,24dm\). Bán kính của hình tròn đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) \(12%\) của \(345kg\)\(414kg\,\,\,\,\, \Box\)

b) \( 12%\) của \(345kg\)\(41,4kg \,\,\,\,\, \Box\)

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) \(315,8 + 96,27 \)

b) \(615,4 – 109,28\)

c) \(28,58 \times 6,2\)

d) \(13 : 125\)


Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) \(\frac{3}{8}kg=\) …………………… g    b) \(\frac{23}{20}km^2=\) …………………… ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán (Đề số 3) hình 1

a) Hình bên có tất cả …………… hình bình hành.
b) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) \(1,1 \times 24,9 + 1,1 \times 75,1\)

b) \(82,5 : 25 : 4  \)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 8. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 65m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau trên thửa đất đó, cứ 100m2 người ta thu hoạch được 45kg rau. Hỏi trên cả thửa đất đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9. Một tấm bìa hình thang có tổng độ dài hai đáy là 24dm, diện tích là 102dm2. Tính chiều cao của tấm bìa hình thang đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10.  Tính nhanh :

\(4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong rằng bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán đề số 3 sẽ giúp các em ôn tập tốt các kiến thức đã học và góp phần học giỏi môn Toán lớp 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM