Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán - Đề số 4

Xuất bản: 11/03/2020 - Tác giả:

Bộ đề bài tập nghỉ dịch corona lớp 5 môn Toán đề số 4 để giúp các em học sinh kiểm tra và ôn tập các kiến thức đã được học trong học kỳ 1

    Phiếu bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Toán đề số 4 gồm 10 câu hỏi bài tập đã được biên soạn bám sát theo chương trình học môn Toán lớp 5 học kì 1. Các phụ huynh có thể tải và in file đề với định dạng PDF và DOC để các em làm bài tại nhà.

Phiếu bài tập nghỉ dịch môn Toán lớp 5 số 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số \(5\) trong số \(2,953\) thuộc hàng nào ?

     A. Hàng chục

     B. Hàng phần mười

     C. Hàng phần trăm

     D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số \(8\) trong số thập phân \( 32,879\) có giá trị là :

     A. \(\frac {8}{10}\)
     
     B. \(\frac {8}{100}\)
     
     C. \(\frac {8}{1000}\)
     
     D. \(800\)

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Tỉ số phần trăm của hai số \(7,5\)\(25\) là …………………….    

b) \(40,5%\)% của \(200\) là …………………….

c) Biết \( 8\)% của số \(x\)\(2,4\). Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) \(12,89 > 12,9 \,\,\,\,\,\Box\)

b) \(34,725 < 34,73\,\,\,\,\,\Box\)

c) \(3,9 = 3,09 \,\,\,\,\,\Box\)

d) \(x = 27,99 > 28,11\,\,\,\,\,\Box\)

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) \(43,2 : 12 \times 0,5 + 4,789  \)  b) \(50 – 3,4 \times (87 : 25)\)
    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    
Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) \(4km 360m =\) ……………………\( km\)    b) \(3ha 400m^2=\) …………………… \(ha\)

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho hình vẽ sau :

Hình bên có tất cả …………… hình thang.


Bài 7. Tìm các số tự nhiên x, biết :

a) \(x < 3,001\)     b)  \(10,99 < x < 14,99\)

Các số tự nhiên \(x\) cần tìm là ……………………    Các số tự nhiên x cần tìm là …………………………

Bài 8. Lan mua 3 bịch bánh hết số tiền là 19500 đồng. Hỏi Bình mua 12 bịch bánh loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9. Tổng của hai số là 48,72. Hiệu của hai số đó là 13,32. Tìm hai số đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10.  Tìm \(x\), biết :
 
\(460 : x : 0,4 = 92\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM