Bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Bài 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 100 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 khác.

Đề bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ? 
Ô tô đầu tiên ra đời năm \(n = \overline{abbc}\), trong đó \(n\) \(\vdots\) \(5\)\(a, b, c ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) (\(a, b, c\) khác nhau).

» Bài tập trước: Bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 39 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Xét \(n=\overline {abbc}\)

Ta đang ở thế kỉ 21 nên \(a\) không thể lớn hơn \(2\). Mà \(a ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) nên \(a = 1\).

Phải chọn số \(c\) trong tập hợp \(\left\{1; 5; 8\right\}\) để \(n\) \(\vdots\) \(5\). Muốn thế \(c\) phải là \(5\).

Từ đó \(a=1;c=5\)

Theo đề bài \(a,b,c\) khác nhau nên \(b = 8\).

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm \(1885\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 100 trang 39 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top