Bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Bài 65 trang 29 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 65 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 7 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

a)    \({2^3}\) và \({3^2}\)

b)    \({2^4}\) và \({4^2}\)

c)    \({2^5}\) và \({5^2}\)

d)    \({2^{10}}\) và \(100.\)

» Bài tập trước: Bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng công thức: \({a^n} = \underbrace {a.a...a}_\text{n thừa số a}\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) sau đó tính được kết quả từng lũy thừa rồi so sánh chúng với nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 a) Vì \({2^3}= 2.2.2 = 8\)

\({3^2}= 3.3 =  9\)   

\(8 < 9\) nên  \({2^3}<{3^2}\)             

 b) Vì \({2^4}= 2.2.2.2 =  16\)

\({4^2}= 4.4 =  16\)

\(16 = 16\) nên \({2^4}={4^2}\)

c) Vì \({2^5}= 2.2.2.2.2 =  32\)

\({5^2}= 5.5 = 25\)  

Có: \(32 > 25\) nên \({2^5}>{5^2}\)            

 d) Vì \(2^{10}= 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 1024 > 100\)

nên  \({2^{10}}>100.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 65 trang 29 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top