Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Bài 61 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 61 trang 28 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 61 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 7 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số khác.

Đề bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

\(8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100\) ?

» Bài tập trước: Bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Một số viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) nếu số đó viết được dưới dạng: \({a^n}\) với \(n > 1\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Các số viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) là:

\(8 = 2.2.2 = {2^3}\);

\(16 = 4.4 = 4^2\) hoặc \(16 = 2.2.2.2 = 2^4\);

\(27 = 3.3.3 = 3^3\)

\(64 = 8.8 =  8^2\) hoặc \(64 = 2.2.2.2.2.2 = 2^6\) hoặc \(64 = 4.4.4 =4^3\)

\(81 = 9.9 = 9^2\) hoặc \(81 = 3.3.3.3 = 3^4;\)

\(100 = 10.10 =  10^2\)

Số \(20, 60, 90\) không viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên.

» Bài tập tiếp theo: Bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 61 trang 28 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top