Bài 5 trang 59 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Xuất bản ngày 23/08/2021 - Tác giả:

Giải Bài 5 trang 59 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Tìm BCNN của các số sau: a) 72 và 540. b) 28, 49, 64. c) 43 và 53.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài tập cuối Chương 1.

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 5 trang 59 theo nội dung Bài tập cuối Chương 1 SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 5 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Tìm BCNN của các số sau

a) 72 và 540.

b) 28, 49, 64.

c) 43 và 53.

Giải

a) Ta có

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ \,\,\,9&3\\ \,\,\,3&3\\ \,\,\,1 \end{array} \end{aligned}\)                  \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 540 & 2 \\ 270 & 2 \\ 135 & 3 \\ \,\,\,45&3\\ \,\,\,15&3\\ \,\,\,\,\,\,5&5\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array} \end{aligned}\)

Do đó: 72 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32

540 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3 . 5 = 22 . 33 . 5

Các thừa số nguyên tố chung và riêng của 72 và 540 là 2, 3, 5

Số hai có số mũ lớn nhất là 3; số 3 có số mũ lớn nhất là 3; số 5 có số mũ lớn nhất là 1.

Vậy BCNN(72, 540) = 23 . 33 . 51 = 8 . 27 . 5 = 1 080.

b) Ta có:

28 = 4 . 7 = 22 . 7;

49 = 72;

64 = 26

Các thừa số nguyên tố chung và riêng của 28, 49 và 64 là 2, 7

Số 2 có số mũ lớn nhất là 6, số 7 có số mũ lớn nhất là 2.

Vậy BCNN(28, 49, 64) = 26 . 72 = 64 . 49 = 3 136.

c) Ta có:

+ 43 chỉ có hai ước là 1 và 43 nên 43 là số nguyên tố

+ 53 chỉ có hai ước là 1 và 53 nên nó cũng là số nguyên tố

Do đó 43 và 53 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Vậy BCNN(43, 53) = 43 . 53 = 2 279.

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 5 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM