Bài 5

Soạn bài Sọ Dừa

Soạn bài Sọ Dừa

Soạn bài sọ dừa lớp 6 tập 1, hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 54 SGK ngữ văn 6. Soạn bài sọ dừa ngắn nhất và trả lời chi tiết các câu hỏi cho các em tham khảo

Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự

Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự

Soạn bài Lời văn đoạn văn tự sự lớp 6, hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn văn 6 bài Lời văn, đoạn văn tự sự trang 58, 59, 60 SGK Ngữ văn 6 tập 1 để tìm hiểu như thế nào là một lời văn, đoạn văn tự sự

Bài 2 trang 55 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bài 2 trang 55 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 55 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tưởng chuyển nghĩa của từ