Bài 8

Soạn bài Cây bút thần

Soạn bài Cây bút thần

Soạn bài Cây bút thần ngữ văn lớp 6, hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn văn 6 bài Cây bút thần trang 85 SGK Ngữ văn 6 tập 1 cả 2 phần đọc hiểu và luyện tập

Soạn bài Danh từ

Soạn bài Danh từ

Soạn bài Danh từ trang 86 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1, hướng dẫn soạn văn 6 bài Danh từ để trả lời câu hỏi danh từ là gì và đặc điểm của danh từ trong câu.

Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự

Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự

Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự, trả lời câu hỏi soạn văn 6 Ngôi kể trong văn tự sự trang 88, 89 SGK Ngữ văn 6 tập 1 để tìm hiểu thế nào là ngôi kể và cách kể theo các ngôi trong văn tự sự.