Bài 10

Soạn bài Thầy bói xem voi

Soạn bài Thầy bói xem voi

Soạn bài Thầy bói xem voi ngắn gọn và chi tiết nhất, gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu trang 103 SGK Ngữ văn 6 tập 1 giúp em hiểu thành ngữ Thầy bói xem voi và ý nghĩa của nó trong cuộc sống.

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo, hướng dẫn trả lời câu hỏi đọc hiểu bài và luyện tập củng cố trang 107, 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Soạn bài Danh từ (tiếp theo)

Soạn bài Danh từ (tiếp theo)

Soạn bài danh từ tiếp theo ngữ văn 6, hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn văn 6 bài danh từ tiếp theo trang 108, 109, 110 SGK Ngữ văn 6 tập 1 về danh từ riêng và danh từ chung