Bài 34: Vitamin và muối khoáng

Bài 4 trang 110 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 110 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 110 sgk Sinh học 8. Cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai 

Bài 3 trang 110 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 110 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 110 sgk Sinh học 8. Cỏ tranh có một số muối khoáng và chủ yếu là muối kali.