Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Bài 2 trang 114 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 114 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 114 sgk Sinh học 8. Các biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn trong gia đình.

Bài 1 trang 114 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 114 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 114 sgk Sinh học 8. Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau nên nhu cầu chất dinh dưỡng của từng người cũng khác nhau.