Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận

Soạn bài Yêu và đồng cảm

Soạn bài Yêu và đồng cảm

Soạn bài Yêu và đồng cảm trang 77 - 81 Ngữ văn lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản.

Soạn bài Chữ bầu lên nhà thơ

Soạn bài Chữ bầu lên nhà thơ

Soạn bài Chữ bầu lên nhà thơ Ngữ văn lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 82 - 85.