Bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Bài 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 25 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 4 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số phần tử của một tập hợp. tập hợp con khác.

Đề bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Nước Diện tích
(nghìn km2)
Nước Diện tích
(nghìn km2)
Bru-nây 6 Mi-an-ma 677
Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300
In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513
Lào 237 Việt Nam 331
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po 1

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

» Bài tập trước: Bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Nhìn vào số liệu của bảng ta sẽ liệt kê được các nước có diện tích lớn nhất và các nước có diện tích nhỏ nhất.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Tập hợp A gồm 4 nước có diện tích lớn nhất là A = {In-đô-nê-xi-a; Mi-an-ma; Thái Lan; Việt Nam}.

Tập hợp B gồm 3 nước có diện tích nhỏ nhất là B = {Xin-ga-po; Bru-nây; Cam-pu-chia}.

» Bài tập tiếp theo: Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 25 trang 14 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top