Bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Bài 24 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án Bài 24 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải Bài 24 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 4 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số phần tử của một tập hợp. tập hợp con khác.

Đề bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Cho \(A\) là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn \(10\).

\(B\) là tập hợp các số chẵn,

\(\mathbb N^*\) là tập hợp các số tự nhiên khác \(0.\)

Dùng kí hiệu \( ⊂\) để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp \(\mathbb N\) các số tự nhiên.

» Bài tập trước: Bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Liệt kê các phần tử của từng tập hợp ra sau đó so sánh với tập hợp \(\mathbb N\) để kết luận.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Tập hợp \(A=\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}\)

Tập hợp \(B=\{0;2;4;6;8;10;12;14;...\}\)

Tập hợp \(\mathbb N^*=\{1;2;3;4;5;6;...\}\)

Tập hợp các số tự nhiên \(N =\{0;1;2;3;4;5;6;...\}\)

Nhận thấy mọi phần tử của tập hợp \(A, B, \mathbb N^*\) đều thuộc tập hợp \(\mathbb N\)

Do đó: \(A ⊂\mathbb N; B ⊂\mathbb N;\mathbb N^* ⊂\mathbb N.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 24 trang 14 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top