Bài 22

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 6 bài 22. Trả lời các câu hỏi bài 22 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 giúp các em học sinh tham khảo.

Soạn bài Nhân hóa

Soạn bài Nhân hóa

Hướng dẫn soạn bài Nhân hóa giúp em củng cố kiến thức về phép nhân hóa và trả lời các câu hỏi bài tập trang 56 - 59 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2

Soạn bài Phương pháp tả người

Soạn bài Phương pháp tả người

Hướng dẫn soạn bài Phương pháp tả người giúp em nắm vững kiến thức và trả lời các câu hỏi bài tập luyện tập trang 59 - 62 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2