Bài 29

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 6 bài 29. Trả lời các câu hỏi bài 29SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 giúp các em học sinh tham khảo.

Bài 2 trang 133 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 2 trang 133 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 133 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Viết đơn (Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn)