Bài 20

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 6 bài 20. Trả lời các câu hỏi bài 20 SGK môn Ngữ Văn lớp 6 tập 2 giúp các em học sinh tham khảo.

Bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

Bài 2 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 2 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

Bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

Bài 4 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 4 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 36 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

Bài 5 trang 37 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 5 trang 37 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 37 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.