Bài 19

Dưới đây là hướng dẫn soạn văn 6 bài 19. Trả lời các câu hỏi bài 19 SGK môn Ngữ Văn lớp 6 tập 2 giúp các em học sinh tham khảo.

Soạn bài So sánh

Soạn bài So sánh

Soạn bài So sánh ngữ văn 6, hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập về So sánh trang 24 SGK môn Ngữ văn lớp 6 tập 2.

Bài 2 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 2 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 3 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 3 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 1 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 1 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 28 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 3 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 3 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 4 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 4 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.

Bài 5 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Bài 5 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 29 SGK Ngữ văn 6 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngữ văn 6.