Bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2

Bài 7 trang 10 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 7 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Tài liệu hướng dẫn giải bài 7 trang 10 sgk Toán 8 tập 2 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học chương 7 phần đại số về phương trình bậc nhất một ẩn đã được học trên lớp.

Đề bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a) \(1 + x = 0\)

b) \(x + {x^2} = 0\)

c) \(1 - 2t = 0\)

d) \(3y = 0\)

e) \(0x - 3 = 0\).

» Bài tập trướcBài 6 trang 9 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Phương trình có dạng \(ax+b=0\), với \(a\)\(b\) là hai số đã cho và \(a\ne0\), được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Theo định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng \(ax+b=0\;\;(a\ne0)\)

Do đó các phương trình là phương trình bậc nhất 1 ẩn là:

\(1 + x = 0\) ẩn là \(x\)

\(1 - 2t = 0\) ấn là \(t\)

\(3y = 0\) ẩn là \(y\)

Các phương trình không là phương trình bậc nhất 1 ẩn là:

\(x + {x^2} = 0\) vì phương trình có chứa \(x^2\) nên không là phương trình bậc nhất 1 ẩn.

\(0x-3=0\) vì phương trình có \(a=0\)

nên không là phương trình bậc nhất 1 ẩn.

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X