Bài 2.57 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 2.57 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Thực hiện phép tính: 5/12 + 3/16, 4/15 - 2/9

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] -Bài tập cuối chương II trang 56

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.57 trang 56 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 2.57 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Thực hiện phép tính:

\(a) \dfrac{5}{12}+\dfrac{3}{16}\\ b) \dfrac{4}{15}-\dfrac{2}{9}\)

Giải

Cách 1: Ngắn gọn:

a) BCNN(12, 16) = 48 nên chọn mẫu số chung là 48

\(\dfrac{5}{12}+\dfrac{3}{16}=\dfrac{5.4}{12.4}+\dfrac{3.3}{16.3}=\dfrac{20}{48}+\dfrac{9}{48}=\dfrac{29}{48}\)

b) BCNN(15, 9) = 45 nên chọn mẫu chung là 45.

\(\dfrac{4}{15}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{4.3}{15.3}-\dfrac{2.5}{9.5}=\dfrac{12}{45}-\dfrac{10}{45}=\dfrac{2}{45}\)

Cách 2: Chi tiết

a) Ta có: 12 = 22.3;  16 = 24 nên BCNN(12, 16) = 24.3 = 48 nên ta có thể chọn mẫu chung là 48.

\(\begin{aligned} &\text { Ta có: } \dfrac{5}{12}=\dfrac{5.4}{12.4}=\dfrac{20}{48} \\ &\dfrac{3}{16}=\dfrac{3.3}{16.3}=\dfrac{9}{48} \\ &\text { Vậy } \dfrac{5}{12}+\dfrac{3}{16}=\dfrac{20}{48}+\dfrac{9}{48}=\dfrac{20+9}{48}=\dfrac{29}{48} . \end{aligned}\)

b) Ta có: 15 = 3.5;    9 = 32 nên BCNN(15, 9) = 32.5 = 45 nên ta có thể chọn mẫu chung là 45.

\(\begin{aligned} &\text { Ta có: } \dfrac{4}{15}=\dfrac{4.3}{15.3}=\dfrac{12}{45} \\ &\dfrac{2}{9}=\dfrac{2.5}{9.5}= \dfrac{10}{45} \\ &\text { Vậy } \dfrac{4}{15}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{12}{45}-\dfrac{10}{45}=\dfrac{12-10}{45}=\dfrac{2}{45} . \end{aligned}\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM