Bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Bài 123 trang 48 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 123 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 123 trang 48 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 14 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số nguyên tố - hợp số - bảng số nguyên tố khác.

Đề bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố \(p\) mà bình phương của nó không vượt quá \(a\), tức là \(p^2≤ a\):

a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 2005          

» Bài tập trước: Bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 48 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Tìm ra các số nguyên tố mà bình phương của nó nhỏ hơn số đã cho.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 2005 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13

» Bài tập tiếp theo: Bài 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 123 trang 48 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top