Soạn bài Đeo nhạc cho mèo

Xuất bản: 24/09/2020 - Tác giả: Hiền Phạm

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo, hướng dẫn trả lời câu hỏi đọc hiểu bài và luyện tập củng cố trang 107, 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết soạn bài Đeo nhạc cho mèo giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi đọc hiểu trang 107, 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo miêu tả sinh động, sâu sắc làng chuột cũng như từng loại chuột trong một cuộc họp chung để đối phó với mèo. Truyện khuyên nhủ người ta luôn phải cân nhắc tới điều kiện và khả năng thực hiện một công việc nào đó. Mặt khác qua đó phê phán những ý tưởng viển vông, kẻ ham sống sợ chết chỉ dám bàn mà không dám hành động.

Với những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi sách giáo khoa dưới đây các em không chỉ soạn bài tốt mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của truyện ngụ ngôn này.

    Cùng tham khảo...

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo

Tóm tắt Đeo nhạc cho mèo

Bởi mèo cứ ăn thịt chuột mãi nên chuột phải tìm cách bảo vệ giống nòi. Cả làng chuột họp nhau lại. Ông Cống có sáng kiến đeo nhạc vào cổ mèo để mèo đi đâu cũng phát ra tiếng kêu, chuột nghe thấy biết đường mà chạy. Cả làng chuột đều cho cách đó rất hay nhưng khi cử người làm thì ai cũng chối đây đẩy. Rốt cuộc anh chuột Chù không biết chối vào đâu được đành phải nhận lời. Khi thấy chuột Chù rón rén đến, mèo nhe nanh, giơ vuốt khiến Chù vội vứt nhạc chạy về báo làng. Không ai dám bàn đến cái nhạc nữa. Bởi thế nên đến tận bây giờ, mèo vẫn cứ ăn thịt chuột.

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo ngắn nhất

Gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản Đeo nhạc cho mèo ngắn nhất trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Câu 1 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Hãy tóm tắt truyện, dựa vào mấy ý sau:

– Lí do cuộc họp làng chuột.

– Cảnh họp làng chuột lúc đầu và sáng kiến “đeo nhạc cho mèo”.

– Cảnh họp làng chuột lúc cử người “đeo nhạc cho mèo”.

– Kết quả việc cử người và thực hiện sáng kiến.

Trả lời

Họ hàng nhà chuột mở cuộc họp vì muốn tìm cách trị mèo. Ông Cống đề xuất đề xuất sẽ đeo nhạc cho mèo để phát hiện ra mèo từ xa, cả làng chuột hào hứng đồng thuận. Tới khi cắt cử người thực hiện thì ông Cống đẩy chuột Nhắt, chuột Nhắt đẩy chuột Chù. Chuột Chù mới nghe thấy tiếng mèo vứt nhạc chạy về báo làng, từ đó không ai còn nhắc tới cái nhạc. Chuột vẫn muôn đời sợ mèo.

Câu 2 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Cảnh họp làng chuột lúc cử người “đeo nhạc cho mèo” rất đối lập nhau. Hãy chỉ ra và nêu ý nghĩa của những chi tiết đối lập ấy.

Trả lời

Sự đối lập giữa hai cảnh tượng ấy chứng tỏ làng chuột đa phần là những kẻ “khi vui thì vỗ tay vào”, chỉ biết nói suông, khi cần bàn đến việc cụ thể, liên quan đến tính mạng của cá nhân thì “cháy nhà mới ra mặt chuột”, từ ông Cống đến anh Nhắt, lộ nguyên hình là những kẻ chỉ biết chỉ tay sai khiến, đùn đẩy công việc cho người khác.

Câu 3 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Em có nhận xét gì về việc tả các loại chuột trong truyện? Phải chăng mỗi loại chuột ám chỉ một loại người nào đó trong xã hội cũ?

Trả lời

- Việc tả các loài chuột trong truyện rất sinh động, thực tế. Mỗi loài được tả rất cụ thể, chi tiết.

- Các loại chuột tương ứng với với các loại người trong làng: Những kẻ có vai vế (ông Cống), kẻ có chức sắc (chuột Nhắt), người thấp cổ bé họng (chuột Chù).

Câu 4 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trong cuộc họp của làng chuột, ai có quyền xướng việc và sai khiến? Ai phải nghe theo và nhận những việc khó khăn, nguy hiểm?

Trả lời

- Trong cuộc họp, người có quyền xướng việc và sai khiến là: chuột Cống.

- Người phải nghe theo là: chuột Chù.

Câu 5 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Mục đích chính của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống. Truyện Đeo nhạc cho mèo đưa ra bài học gì?

Trả lời

Những bài học có thể rút ra từ truyện Đeo nhạc cho mèo:

- Sáng kiến phải có tính thực tiễn và khả thi, nếu không mọi thứ chỉ là nói suông, hão huyền

- Một kế hoạch tốt phải có điều kiện thực hiện, trong đó người thực hiện rất quan trọng

- Một hội đồng chỉ có một cá nhân thao túng thì mọi đường hướng đều dễ dẫn tới sai lầm, điên rồ.

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo chi tiết

Gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản Đeo nhạc cho mèo chi tiết, đầy đủ trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Bài 1 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Hãy tóm tắt truyện, dựa vào mấy ý sau:

– Lí do cuộc họp làng chuột.

– Cảnh họp làng chuột lúc đầu và sáng kiến “đeo nhạc cho mèo”.

– Cảnh họp làng chuột lúc cử người “đeo nhạc cho mèo”.

– Kết quả việc cử người và thực hiện sáng kiến.

Trả lời

Ta có thể tóm tắt thành đoạn văn ngắn như sau:

Làng Chuột họp để đối phó với Mèo. Chuột Cống đề nghị đeo nhạc cho Mèo, chỉ cần nghe tiếng nhạc loài chuột tránh được tai họa. Nhưng khi thực hiện, ai cũng chối đây đẩy, tìm đủ mọi lí do để trốn việc và đùn đẩy cái việc chết người ấy cho kẻ khác. Ông Cống đùn sang anh Nhắt, anh Nhắt láu lỉnh lại đẩy sang cho chuột Chù. Rốt cuộc chuột Chù, vì là đấy tớ làng nên phải nhận. Mèo không thèm ăn nhưng cũng giơ nanh vuốt. Chuột Chù chạy về báo Mèo đến. Cả làng bỏ chạy.

Bài 2 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Cảnh họp làng chuột lúc cử người “đeo nhạc cho mèo” rất đối lập nhau. Hãy chỉ ra và nêu ý nghĩa của những chi tiết đối lập ấy.

Trả lời

- Cảnh họp làng chuột lúc đầu:

Đông đủ và khí thế, không thiếu một ai

Tất cả đều phấn chấn “dẩu mõm, quật đuôi”

Thống nhất “đồng thanh ưng thuận”, lao xao ưng thuận

- Đối lập với cảnh cử người đi “đeo nhạc cho mèo”

Không khí căng thẳng, chùng hẳn xuống

Tất cả đùn đẩy lẫn nhau, viện cớ thoái thác

→ Sự mâu thuẫn giữa dự định và hành động chứng tỏ sự hèn nhát của làng chuột, tính chất viển vông của những sáng kiến.

Bài 3 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Em có nhận xét gì về việc tả các loại chuột trong truyện? Phải chăng mỗi loại chuột ám chỉ một loại người nào đó trong xã hội cũ?

Trả lời

Việc tả các loài chuột trong truyện rất sinh động, thực tế:

- Gọi họ hàng nhà chuột là “làng dài răng”, khi phấn chấn “dẩu mõm, quật đuôi”, lúc căng thẳng “không một cái tai nào nhích, không một cái răng nào nhe”

Tả riêng từng loại chuột cũng rất sinh động:

- Ông Cốm béo tốt, vai kẻ cả nên “lên giọng”

- Chuột Nhắt láu lỉnh, nhanh nhẩu, trở mặt cãi lí

- Anh Chù thật thà, không biết cãi lí, bị đẩy làm việc nguy hiểm

→ Các loại chuột tương ứng với với các loại người trong làng: Những kẻ có vai vế, có chút chữ nghĩa (ông Cống), kẻ có chức sắc “dở ông, dở thằng” (chuột Nhắt), người thấp cổ bé họng (chuột Chù)

Bài 4 trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trong cuộc họp của làng chuột, ai có quyền xướng việc và sai khiến? Ai phải nghe theo và nhận những việc khó khăn, nguy hiểm?

Trả lời

Trong cuộc họp của làng chuột (và cũng là của làng xã trước đây), người có quyền xướng việc và sai khiến người khác là những vị có vai vế hàng đầu như ông Cống, người tự cho mình cái quyền không phải làm những việc nặng nhọc, nguy hiểm là những vị chức sắc dở dở ương ương như anh Nhắt. Còn những người cùng đinh, ở dưới cùng trong bậc thang phân cấp xã hội như anh Chù thì phải gánh vác những công việc nặng nhọc, những kế hoạch nhiều khi rất viển vông do các vị chức sắc xướng lên.

Bài 5  trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Mục đích chính của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống. Truyện Đeo nhạc cho mèo đưa ra bài học gì?

Trả lời

Câu chuyện nêu lên những bài học ở đời: Thứ nhất, một sáng kiến hay kế hoạch tốt phải có điều kiện để thực hiện nó. Dù tốt đến mấy nhưng không thể thực hiện được trong thực tiễn thì đó cũng chỉ là những kế hoạch, sáng kiến viển vông, không có giá trị. Thứ hai, người thực hiện kế hoạch phải có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện nó. Nếu chỉ đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, bắt một ai đó phải nhận thì dù kế hoạch có tính thực tiễn cũng chưa chắc đã thực hiện được. Thứ ba, một hội đồng toàn những kẻ chỉ biết nói cho sướng miệng rồi đùn đẩy trách nhiệm cho người khác chỉ có thể là hội đồng chuột, rất dễ đi đến những quyết định ảo tưởng, phi thực tế.

Xem thêm:

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo phần Luyện tập

Câu hỏi luyện tập trang 108 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Phân tích, đánh giá tính cách chuột Cống trong truyện Đeo nhạc cho mèo.

Gợi ý:

   Tham khảo cách triển khai phân tích ở đoạn văn sau:

Trong làng chuột, chuột Cống được xếp vào bậc trưởng thượng, ngồi ngất ngưởng chiếu trên. Vì thế mà chương trình nghị sự bàn chuyện đeo nhạc cho mèo do ông Cống khởi xướng và trình bày. Họ hàng nhà chuột cứ nghĩ đó là một cao kiến có thể cứu cả dòng tộc khỏi cái nỗi sợ hãi tồn tại bấy lâu nay. Nhưng thật không ngờ, đến ngày phân công người đi đeo nhạc cho mèo, ông Cống mới lộ rõ bộ mặt nhút nhát của mình. Cống tự cho mình là bậc trưởng thượng trong làng nên cái việc nhỏ nhoi kia chẳng xứng chút nào với cái danh hiệu cao quý mà ta đây hiện có (một cách trốn tránh trách nhiệm rất gian ngoan của những kẻ có quyền thế). Thế là cuối cùng, trách nhiệm nặng nề lại đặt lên đôi vai của những kẻ cùng đinh.

Từ những phân tích trên đây, có thể thấy chuột Cống là kẻ thích huênh hoang nhưng lại là một tên nhút nhát. Chuột Cống đại diện cho những kẻ chức sắc trong làng xã ngày xưa (gian ngoan và xảo trá).

Ghi nhớ

• Truyện Đeo nhạc cho mèo miêu tả sinh động, sâu sắc làng chuột và từng loại chuột (thông qua cuộc họp của hội đồng chuột và tên gọi, bộ dạng, hành động, ngôn ngữ, tính cách của nhân vật). Truyện khuyên nhủ người ta luôn phải cân nhắc đến điều kiện và khả năng thực hiện khi dự định làm một công việc nào đó. Truyện còn phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ ham sống sợ chết, chỉ bàn mà không dám hành động, trút công việc khó khăn nguy hiểm cho những người dưới quyền.

• Thành ngữ: "Đeo nhạc cho mèo" ("Đeo chuông cho mèo", "Treo chuông cổ mèo").

-/-

// Trên đây là nội dung chi tiết bài soạn văn Đeo nhạc cho mèo do Đọc Tài Liệu biên soạn gửi tới các em tham khảo. Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 6 bài Đeo nhạc cho mèo này sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của truyện. Chúc các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài Đeo nhạc cho mèo một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

  soạn bài đeo nhạc cho mèo lớp 6

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  TẢI VỀ

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM