Bài 1 trang 87 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Xuất bản ngày 25/05/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 87 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thuật ngữ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 87 SGK Ngữ văn 9 tập một phần trả lời câu hỏi Thuật ngữ là gì, soạn bài Thuật ngữ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

So sánh hai cách giải thích sau đây về nghĩa của từ muối và từ nước.

Cách thứ nhất

  • Nước là chất lỏng không màu, không mùi, có trong sông, hồ, biển,…
  • Muối là tinh thể trắng, vị mặn, thường tách từ nước biển, dùng để ăn.

Cách thứ hai

  • Nước là hợp chất của các nguyên tố hiđrô và ôxi, có công thức là H\(_2\)O.
  • Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axít.

Hãy cho biết cách giải thích nào không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức hóa học.

Trả lời bài 1 trang 87 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Trả lời chi tiết

- Cách 1: Nêu những dấu hiệu bên ngoài, có thể quan sát được trực tiếp bằng giác quan. Cách giải thích này người thiếu kiến thức về hóa học cũng có thể hiểu được. Các từ muối và nước ở đây là từ thông thường.

- Cách 2: Nêu những tính chất, đặc trưng bên trong của đối tượng được giải thích. Những tính chất này là kết quả nghiên cứu khoa học. Cách giải thích này phải có những kiến thức hóa học thì mới hiểu được. Các từ muối, nước ở đây là thuật ngữ.

Trả lời ngắn gọn

Trong hai cách giải thích, cách giải thích thứ hai thể hiện được đặc tính bên trong của sự vật. Những đặc tính này phải qua nghiên cứu bằng lí thuyết và phương pháp khoa học. Do đó, nếu không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực có liên quan (hóa học) thì người tiếp nhận không thể hiểu được cách giải thích này.

Ghi nhớ
- Thuật ngữ là lớp từ vựng đặc biệt của một ngôn ngữ. Lớp từ vựng này bao gồm các từ và ngữ cố định, gọi chung là từ ngữ, biểu thị các khái niệm khoa học và công nghệ. Về nguyên tắc, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, biểu thị bằng một thuật ngữ. Đó là tính chính xác. Tính chính xác đòi hỏi hệ thống thuật ngữ không có hiện tượng đồng âm, đa nghĩa và đồng nghĩa.

- Các khái niệm của một ngành chuyên môn có quan hệ mật thiết. Do vậy, các thuật ngữ cũng tạo thành một hệ thống chặt chẽ. Đó là tính hệ thống.

- Thuật ngữ biểu thị các khái niệm chuyên môn là tài sản chung của nhân loại, thể hiện kết quả nhận thức về thế giới của nhiều dân tộc khác nhau. Vì vậy, nghĩa của thuật ngữ có tính quốc tế. Tính quốc tế của thuật ngữ còn được thể hiện qua hình thức, đặc biệt là hình thức ngữ âm, chẳng hạn ô-xi (ôxi; tiếng Anh: Oxygen), ba-dơ (bazơ; tiếng Anh: base). Trong tiếng Việt, phần lớn các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hán hoặc từ các ngôn ngữ châu Âu.

---------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 87 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Thuật ngữ trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM