Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?

Xuất bản: 05/06/2020 - Tác giả:

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ? Rượu và amin nào sau đây cùng bậc? Dựa vào kiến thức đã học về ancol và amin các em hãy xác định bậc của chúng và lựa chọn đáp án đúng

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

Đáp án: 

Ancol và amin cùng bậc là

Giải thích

Xác định bậc của ancol và amin trong các đáp án trên như sau:

A. Ancol bậc 2, amin bậc 1

B.Ancol bậc 3, amin bậc 1

C.Ancol bậc 2, amin bậc 2

D.Ancol bậc 1, amin bậc 2

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Cách tính bậc của ancol

Bậc của ancol được tính bằng: Bậc của C liên kết với nhóm –OH

Ví dụ:

\(CH_3CH_2CH_2OH\)  C gắn với nhóm OH là C bậc 1 (C chỉ liên kết với 1 C khác ) nên đây là ancol bậc 1.

\(CH_3CHOHCH_3\) có C gắn với nhóm OH là C bậc 2 ( C liên kết trực tiếp với 2 C khác) nên đây là ancol bậc 2

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. \((CH_3)_3N\).

B. \(CH_3CH_2NHCH_3\)

C. \(CH_3NHCH_3\)

D. \(CH_3NH_2\)

Đáp án: D

Giải thích

Bậc của amin bằng số H trong \(NH_3\) bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

A là amin bậc 3

B và D là amin bậc 2

2. Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước?

A. \(C_2H_3COOCH_3\)

B. \(HCOOC_2H_3\)

C. \(CH_3COOC_3H_5\)

D. \(CH_3COOCH_3\)

Đáp án:

D. \(CH_3COOCH_3\)

Giải thích

Este \(CH_3COOCH_3\) ứng với công thức phân tử là \(C_3H_6O_2\)

Đốt \(C_3H_6O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O\)

ta có \(n_{CO_2} = n_{H_2O}\)

⇒ thỏa mãn yêu cầu

3. C6H5NHCH3 là amin bậc mấy

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án và lời giải chi tiết cho câu 3 tại đâyC6H5NHCH3 là amin bậc mấy

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM