Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Yêu cầu khi vẽ lược đồ Việt Nam SGK Địa lí 12

Hướng dẫn và lí giải những yêu cầu khi vẽ lược đồ Việt Nam, phần: Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ, Sách giáo khoa Địa lí 12.

Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác.

Yêu cầu 

a) Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác. Tùy theo khổ giấy, có thể vẽ lược đồ Việt Nam với các kích thước khác nhau dựa trên lưới ô vuông đã xác định.

b) Xác định đúng trên lược đồ một số địa danh quan trọng như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa.

doctailieu.com
Back to top